Dr. Stähler - Dicotex Lawn Weed Free van Dr. Stähler, 500 ml fles - Selectief onkruidverdelgingsmiddel voor gazons

Dicotex Rasenunkraut-Frei, 500 ml Dr. Stähler
  • Dicotex Lawn Weed Free van Dr. Stähler, 500 ml fles - Selectief onkruidverdelgingsmiddel voor gazons
  • Dicotex Lawn Weed Free van Dr. Stähler, 500 ml fles - Selectief onkruidverdelgingsmiddel voor gazons
  • Dicotex Lawn Weed Free van Dr. Stähler, 500 ml fles - Selectief onkruidverdelgingsmiddel voor gazons
  • Dicotex Lawn Weed Free van Dr. Stähler, 500 ml fles - Selectief onkruidverdelgingsmiddel voor gazons
  • Dicotex Lawn Weed Free van Dr. Stähler, 500 ml fles - Selectief onkruidverdelgingsmiddel voor gazons
Dr. Stähler - Dicotex Lawn Weed Free van Dr. Stähler, 500 ml fles - Selectief onkruidverdelgingsmiddel voor gazons
€ 38,25
Incl. 19% BTW, excl. Verzendkosten
Basisprijs: € 76,50 pro 1 UNIT_L
Dicotex® Lawn Weed Free van Dr. Stähler is een selectief onkruidverdelgingsmiddel voor gazons. Met vier verschillende actieve bestanddelen en een uitstekende compatibiliteit is Dicotex Lawn Weed Free Super van Dr. Stähler inderdaad super.

Levertijd: 2-3 Tage

Onkruidverdelger voor gazons 500 ml Dicotex® Onkruidverdelger voor gazons van Dr. Stähler

is een selectief onkruidverdelgingsmiddel voor gazons met vier actieve bestanddelen die zowel via de bladeren als de wortels van het onkruid worden geabsorbeerd en vervolgens over de hele plant worden verspreid. Het 4-voudige mengsel zorgt voor een zeer breed werkingsspectrum, zodat naast gewone onkruiden zoals paardenbloem, madeliefje en witte klaver ook een verscheidenheid aan probleemonkruiden zoals groningen en speedwell op betrouwbare wijze worden bestreden. Tegelijkertijd is Lawn Weed Free Super Dicotex zeer goed verenigbaar met het gazon, is het niet gevaarlijk voor bijen en kan het dus onbeperkt worden gebruikt - zelfs op onkruid in bloei.

Vloeibaar gazonherbicide, inhoud: 500 ml
Werkzaam bestanddeel: 70 g/l 2,4-D, 70 g/l MCPA, 42 g/l Mecoprop-P, 20 g/l Dicamba


Registratienummer: 005747-63
Einde van de vergunning: 31.10.2022

(Toegestaan in huis- en volkstuinen)


Toepassing

Siergazons (buiten)
Tegen tweezaadlobbige onkruiden: 1 ml/m² water in 1 l water/m² (komt overeen met 10 ml in 10 l water voor 10 m²),
Toepassingsmoment: tijdens de volledige vegetatiestop, april tot september (5 of meer bladeren ontvouwd tot begin van de bloei). Niet gebruiken in het jaar van inzaai. Max. 1 toepassing in het gewas of per jaar. Algemene dosering: 0,1 %, d.w.z. 1 ml op 1 l water is voldoende voor 1 m². Niet vervoederen aan geoogst gewas/gezaaid gewas van het behandelingsjaar (VV207).

Graszoden (buiten)
Tegen tweezaadlobbige onkruiden: spuit 1 ml/m² in 100 ml water/m² (komt overeen met 10 ml in 1 l water voor 10 m²) met spuitscherm, toepassingstijd: lente tot herfst (5 of meer breedbladigen ontplooid tot begin van de bloei). Niet gebruiken in het jaar van inzaai. Max. 1 toepassing in het gewas of per jaar. Algemene dosering: 1 %, d.w.z. 10 ml op 1 l water is voldoende voor 10 m². Niet vervoederen aan geoogst gewas/gezaaid gewas dat is geproduceerd in het jaar van behandeling (VV207).

Werkingsspectrum

Goede controle:
Veldmosterd, biezen, gewone bittervoorn, brunella/bruine azalea, akkerdistel, snelkruid, ganzenvoet, tuinschuimkruid, gewoon ragkruid, gewoon paardenkruid, hoornblad*, grote zuring, groningskruid, herderstasje, herderstasje, herderstasje, herderstasje, herderstasje, herderstasje, herderstasje, herderstasje, herderstasje, herderstasje, herderstasjeragwort, gewone ragwort, veldzuring, ganzengras, herderstasje, ragwort, kruipende boterbloem, kleine zuring, kruipende boterbloem, paardenbloem, melisse, medullaWeidevossenstaart, Weideweegbree, Neteldauw, Woudzuring*, Duizendblad, Rolklaver, Kuikenkruid, (Witte) klaver, Wikke, Wilde peen, Bindkruid.

Minder goed gecontroleerd:
Paardestaart, berenklauw, veldkervel, veldzuring.

Niet voldoende controleerbaar:
Grassen, mossen

Werkingsmechanisme (WMO) volgens HRAC: O

Opmerking: De werkzaamheid tegen hoornklaver en witte klaver is niet altijd zeker. In geval van moeilijke bestrijding wordt aanbevolen om in de gieter te concentreren tot 2 ml per l water en de onkruidnesten afzonderlijk te draineren. Zorg ervoor dat de totale toegestane toepassingsdosering van 1 ml/m² niet wordt overschreden.

Plantcompatibiliteit sier- en sportgras:
Incompatibiliteit kan niet worden uitgesloten bij individuele grasvariëteiten in het jaar van inzaai, vanwege de gegeven variëteit. Daarom mag Lawn Weed Free Super Dicotex pas vanaf het eerste jaar van vestiging worden gebruikt.

Toepassingstechniek

Bereidhet sproeimengsel
Gazon: Voeg Weed-Free Super Dicotex in de vereiste hoeveelheid (1 ml/m²) toe aan de helft van het giet- of sproeiwater. De waterbehoefte voor besproeiing bedraagt 1 l/m², voor bespuiting 0,1 l/m². Spoel de doseerbeker zo nodig nogmaals met helder water en voeg spoelwater toe aan de bus. Vul aan met de resterende hoeveelheid water, roer het giet/sproeimengsel goed door.

Toepassingstechniek
Besproei met een gieter of sproeier of spuit met een spuitscherm op goed ontwikkeld onkruid of in het rozetstadium.

Belangrijke informatie:
Rasen Unkraut-Frei Super Dicotex moet worden toegepast tijdens het groeiseizoen bij krachtig weer (van 15°C tot 25°C) en met goed ontwikkeld loof, waarbij een gelijkmatige verdeling moet worden gegarandeerd voor een veilig effect. Niet kort na het maaien toepassen (minstens 5 dagen wachten). Bij gebruik van Lawn Weed Free Super Dicotex moeten de bladeren droog zijn en moet het na het aanbrengen nog enkele uren (6 uur) droog blijven. Niet maaien binnen 5 dagen na toepassing. Onkruid zoals witte klaver vertoont al na enkele dagen zichtbare veranderingen. Bij andere onkruiden, zoals speedwell en weegbree, kan het verscheidene weken duren voordat het uiteindelijke bestrijdingsresultaat is bereikt. Niettemin kan ongeveer 5 dagen na de toepassing van Lawn Weed Free Super Dicotex de volgende maaibeurt van het gazon plaatsvinden. Alleen gebruiken op gazons: Wees voorzichtig in de buurt van breedbladige sier- of cultuurplanten die niet bestreden mogen worden en niet in contact mogen komen met het product. Gebruik Lawn Weed Free Super Dicotex niet in het jaar van zaaien, maar pas vanaf het 1e jaar van opkomen.

Reiniging
Maak na gebruik de besproeiings- of spuitapparatuur op niet-verzegelde grond grondig schoon, eerst met water en vervolgens met een oplossing van spoelmiddel. Breng reinigingswater aan op het eerder behandelde oppervlak. Gebruik nooit een ongereinigde spuitmachine om gewassen te behandelen (risico op schade!).

Wachttijd grasmat:
De wachttijd wordt gedekt door de toepassingsvoorwaarden en/of de vegetatieperiode die nog resteert tussen de toepassing en het gebruik (bv. oogst) of het is niet nodig een wachttijd in dagen vast te stellen.

Milieuvriendelijk gedrag

Bijen
Het product is ingedeeld als ongevaarlijk voor bijen (B4) tot de hoogste toepassingsdosis of toepassingsconcentratie die in de toelating is gespecificeerd, indien geen toepassingsdosis is gespecificeerd (NB6641).

Nuttige insecten
Het product is ingedeeld als niet schadelijk voor populaties van de soorten Pardosa amentata en palustris (wolfspinnen) (NN130). Het product is ingedeeld als niet schadelijk voor populaties van de soort Poecilus cupreus (loopkever) (NN165).

Waterplanten
Het product is giftig voor hogere waterplanten (NW265).

Algen
Het product is giftig voor algen (NW262).

Water/grondwater
Voorschriften voor waterbeschermingsgebieden: geen.
Het gebruik van het product in of rechtstreeks op oppervlaktewateren of kustwateren is niet toegestaan (paragraaf 6 (2) PflSchG). Onafhankelijk daarvan moet de bindende minimumafstand tot oppervlaktewateren, zoals vastgelegd in de federale staatswet, in acht worden genomen. Overtredingen kunnen worden bestraft met een boete van maximaal 50.000 euro (NW642). Neem de toepassingsvoorschriften voor de bescherming van het water in acht (zie afzonderlijk hoofdstuk aan het begin).

Bewaren Gescheiden van levensmiddelen en diervoeders, buiten bereik van kinderen en uitsluitend in de gesloten originele verpakking bewaren.

Informatie voor veilig gebruik

Volg de gebruiksaanwijzing (SP001) om risico's voor mens en milieu te voorkomen.

Bescherming van de gebruiker
Vermijd elk onnodig contact met het product. Verkeerd gebruik kan de gezondheid schaden (SB001). De richtlijn voor de eisen aan persoonlijke beschermingsmiddelen bij de gewasbescherming "Persoonlijke beschermingsmiddelen bij de omgang met gewasbeschermingsmiddelen" van het Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit moet in acht worden genomen (SB110). Draag een goed sluitende veiligheidsbril bij het hanteren van het onverdunde middel (SE110). Draag werkkleding (ten minste shirt met lange mouwen en lange broek) en handschoenen bij het uitvoeren van vervolgwerkzaamheden in vers behandelde planten (SF190). Behandeld gazon pas na de volgende maaibeurt als speel- en ligweide gebruiken (SF243). Draag universele beschermende handschoenen (gewasbescherming) bij het hanteren van het onverdunde middel (SS110). Draag een beschermend pak tegen gewasbeschermingsmiddelen en stevig schoeisel (bv. rubberlaarzen) wanneer u met het onverdunde middel (SS2101) omgaat. Draag een rubberen schort bij het hanteren van het onverdunde product (SS610). Etikettering GefStoffV R 43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. R 51/53: Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. S 2: Buiten bereik van kinderen bewaren. S 13: Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van voer voor dieren. S 23: Damp/aërosol niet inademen. S 24: Aanraking met de huid vermijden. S 35: Afval en containers moeten op een veilige manier worden verwijderd. S 36/37: Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen. S 46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. S 51: Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten. S 57: Gebruik geschikte recipiënten om milieuverontreiniging te voorkomen. Bevat 2,4-D. Kan allergische reacties veroorzaken. Volg de gebruiksaanwijzing om risico's voor mens en milieu te voorkomen. - SP001 Verpakkingen mogen niet hergebruikt worden.

Details:

Lland van Fabricage: Duitsland

Merk: Dr. Stähler

Let op! Gevaarlijk!GHS07, GHS09

98/8/EG Art.22: Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie

Drugs: 2,4-D, Dicamba, MCPA, Mecoprop-P

EAN: 4260256469952
Order No.: 810075x2
Fabrikant Artikel No.:

Gewicht: 1,20 kg
Verpakkingseenheden: 2 Stuk / Verpakking
Inhoud van de verpakking: 500 ml

Model/Type: Dicotex® Onkruidvrij gazon 500 ml

Gebruik: In de tuin, Sierteelt

Klantenreviews

Eine Überprüfung der Bewertungen hat wie folgt stattgefunden:

  • Kunden erhalten einen Link zum Bewerten der Produkte. Es handelt sich dabei um einen individualisierten Link, den nur Verbraucher erhalten, die die Waren oder Dienstleistungen tatsächlich bei uns erworben haben.
  • Wir prüfen Bewertungen zu unseren Produkten vor der Veröffentlichung. Jede Bewertung wird individuell darauf geprüft, ob diese ein Verbraucher vorgenommen hat, der die Waren oder Dienstleistungen tatsächlich bei uns erworben hat. Eine Freischaltung findet erst nach frühestens 24 h statt.